5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định của Pháp luật, nếu công dân vắng mặt trong ngày nhập ngũ sẽ bị xử phạt nặng. Tuy nhiên nếu đáp ứng lý do sau thì sẽ không bị phạt.

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng

05 lý do công dân được vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP) quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

Theo quy định nêu trên, công dân vắng mặt ngày nhập ngũ nếu không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Mà tại Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BQP quy định 05 lý do chính đáng được công nhận sau đây:

(1) Người phải thực hiện việc kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(2) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(3) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm (2) chết nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa kết thúc.

(4) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm (2) nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

(5) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; hoặc có nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có hành vi cản trở được quy định tại Điều 7 Thông tư 07/2023/TT-BQP.

Lưu ý:

- Trường hợp quy định tại điểm (1), (2) phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã điều trị hoặc trạm y tế cấp xã nơi cư trú;

- Trường hợp quy định tại điểm (3), (4) phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

- Trường hợp quy định tại điểm (5) phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền.

5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng

Chỉ tiêu và thời gian tuyển quân

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định chỉ tiêu và thời gian tuyển quân như sau:

- Hằng năm, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

- Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng

5 khoản phụ cấp và các khoản bồi dưỡng nào bị cắt giảm khi Cải cách tiền lương 2024?

5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng

Bắt đầu từ tháng 12/2023: Đối tượng nào đủ điều kiện mua nhà ở xã hội?

5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng

Theo Nguồn phunutoday.vn

5 lý do công dân được phép vắng mặt ngày nhập ngũ mà không bị phạt nặng - Đời Sống