Bão gần biển Đông giật cấp 17, Bắc Biển Đông gió tăng cấp, biển động dữ dội

Bão gần biển Đông giật cấp 17, Bắc Biển Đông gió tăng cấp, biển động dữ dội

Bão gần biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, yếu dần nhưng vẫn gây gió lớn, sóng mạnh ở vùng Bắc Biển Đông.

Theo dự báo của TTKTTV, hồi 13 giờ ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, khoảng 10km/h.

Bão gần biển Đông giật cấp 17, Bắc Biển Đông gió tăng cấp, biển động dữ dội

Hình ảnh, đường đi của bão gần biển Đông. (TTKTTV)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Bão gần biển Đông giật cấp 17, Bắc Biển Đông gió tăng cấp, biển động dữ dội

Báo báo bão gần biển Đông trong 24h tiếp theo. (TTKTTV)

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm 03/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm 04/10 mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m; từ đêm 04/10, sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0-8,0m.

An Nguyên

Theo Nguồn giadinhonline.vn

Bão gần biển Đông giật cấp 17, Bắc Biển Đông gió tăng cấp, biển động dữ dội - Tin Tức