Điểm sàn xét tuyển Đại học Thương mại từ 13 điểm trở lên

Đại học Thương mại thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đại học Thương mại quy định, với các phương thức xét tuyển 100, 200, 301, 402, 500, tổng điểm của 3 môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển phải đạt từ 20 điểm trở lên.

Với các phương thức xét tuyển 409, 410m tổng điểm 2 môn thi (gồm môn Toán và môn còn lại trong tổ hợp đăng ký xét tuyển (không bao gồm môn Ngoại ngữ) phải đạt từ 13 điểm trở lên.

Điểm sàn xét tuyển Đại học Thương mại từ 13 điểm trở lên

Theo Nguồn vietbao.vn

Điểm sàn xét tuyển Đại học Thương mại từ 13 điểm trở lên - Tin Tức