Đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng

(Dân trí) - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng, trong năm 2023, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới cần có được những kết quả, điểm nhấn rõ ràng.

 

Chiều 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, dự và chỉ đạo tại sự kiện.

Ông Nghĩa nhấn mạnh, trong năm 2023, tình hình sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, tình hình quốc tế dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để có được những kết quả, điểm nhấn rõ ràng.

Đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (Ảnh: Trần Đạt).

Trong đó, các hoạt động thuộc lĩnh vực nàyphải khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quần chúng nhân dân. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị tiếp tục coi công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới là nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Các cấp, các ngành, địa phương phải chủ động, sớm có kế hoạch chỉ đạo, định hướng triển khai đối với các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Đồng thời, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu định hướng cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức thông tin, tuyên truyền, phát huy hiệu quả việc áp dụng các phương thức truyền thông mới.

Trong năm 2022, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ và vượt ra ngoài các kịch bản dự báo. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đã được triển khai một cách chủ động, đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao.

Theo Nguồn dantri.com.vn

Đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng - Tin Tức