Từ 1/6/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị xử phạt hay tháo dỡ

Từ 1/6/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị xử phạt hay tháo dỡ

16:18, Thứ hai 03/06/2024 ( PHUNUTODAY ) - Theo quy định nếu người dân muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì bắt buộc phải có những điều kiện này, nếu không muốn bị phạt nặng.Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp chính là các loại đất dùng để làm phương tiện sản xuất. Đồng thời, đất nông nghiệp không được dùng làm đất ở nên tất cả những trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp mà chưa có giấy xác nhận mục đích chuyển đổi sẽ bị xử phạt tới theo quy định. Chính vì vậy, nếu người dân muốn xây nhà trên đất nông nghiệp cần phải đảm bảo những điều kiện dưới đây: 

Trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp không lo bị phạt

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Như vậy, nếu người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định của pháp luật.

Tiếp theo, thì người sử dụng đất nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đến cơ quan tài nguyên và môi trường (nơi có đất) để được giải quyết theo thẩm quyền.

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Bước 1: Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Bước 2: Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Như vậy, nếu như người dân muốn xây nhà trên đất nông nghiệp mà không bị phạt thì nhất định phải có giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước phê duyệt đồng ý thì mới không vi phạm. Ngược lại, tất cả những trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp mà được được cấp phép phê duyệt thì sẽ bị tháo dỡ và xử phạt theo quy định.

Từ 1/6/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị xử phạt hay tháo dỡ

Ai xây nhà trên đất nông nghiệp không bị xử phạt

Xây nhà trên đất nông nghiệp bị phạt ra sao?

+ Cụ thể, với hành vi chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng (trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) thì hình thức và mức xử phạt sẽ tăng theo diện tích vi phạm.

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta.

- Sẽ tiến hành sử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta...

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta

- Tiến hành phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Từ 1/6/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị xử phạt hay tháo dỡ

Trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp không lo bị xử phạt

 *Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,1 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

-  Sẽ tiến hành phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

* Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

- Sẽ tiến hành xử phạt bằng tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,01 héc ta;

- Sẽ tiến hành xử phạt bằng tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt bằng tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt bằng tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt bằng tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt bằng tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta;

- Sẽ tiến hành phạt bằng tiền từ 120.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

x Chia sẻTheo: giaitri.thoibaovhnt.vn copy linkLink bài gốcTác giả: Min Min

Theo Nguồn phunutoday.vn

Từ 1/6/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị xử phạt hay tháo dỡ - Tin Tức