MWG dự kiến phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck: MWG) vừa phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2020.

 

Theo đó, MWG dự kiến sẽ phát hành hơn 10,25 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 2,2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, được chia làm 2 đợt để đảm bảo đúng quy định không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty trong 12 tháng (đợt phát hành gần đây nhất là tháng 1/2021 với tỷ lệ 3%).

Trong đó, đợt 1 công ty sẽ phát hành 9,32 triệu cổ phiếu, tương đương 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong năm 2021 theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Thời gian thực hiện ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận, dự kiến trong tháng 3 và tháng 4/2021.

Đối với đợt 2, MWG sẽ phát hành 932.250 cổ phiếu còn lại, tương đương 0,2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, thời điểm phát hành vào năm 2022 theo quy định của HĐQT.

Trước đó, đầu tháng 1 vừa qua, công ty đã phát hành 13,5 triệu cổ phiếu MWG cho 5.529 nhân viên, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng trong 4 năm, mỗi năm 25% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng.

 

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

MWG dự kiến phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP - Chứng Khoán